1- دانشگاه شهید باهنر کرمان – بخش مهندسی معدن ( ازسال 1394 تا 1395)

تدریس دروس سینتیک، فناوری و مدیریت پسماند، مبانی مهندسی فرایند (جهت دوره کارشناسی)

2- مجتمع آموزش عالی زرند – بخش مهندسی معدن ( ازسال 1393 تا کنون)

تدریس دروس مبانی اکتشاف، کارگاه عمومی، مبانی مهندسی فرایند، ترمودینامیک، مبانی هیدرومتالورژی، جدایش فیزیکی، سیالات، خوردگی در مهندسی معدن  (جهت دوره کارشناسی)

تدریس دروس طراحی و تحلیل آزمایشها، مدلسازی، شبیه­سازی و مبانی کنترل سیستم­های فرآوری مواد معدنی، مباحث ویژه، هیدرومتالورژی پیشرفته، آمار و احتمالات مهندسی (جهت دوره کارشناسی ارشد)